Det gode liv - Familien

Lørdag d. 18. august 2018
 
Kl. 10.00: Undervisning og tanker om ‘Det gode Familieliv’
 
Kl. 11.00: Gudstjeneste for hele familien
  
Efter Gudstjeneste har vi Fællesspisning.
Kom endelig og deltag i Fællesskab og bliv inspireret og udfordret.
 
 
På lørdag begynder vi i Ringsted Adventistkirke en møderække over ‘Det gode liv’.
 
Overalt hvor vi bevæger os, uanset hvilken tv-kanal, hvilken avis vi åbner eller hvilken hjemmeside vi klikker på, så er der eksperter, der prøver at fortælle os og sælge os ideer om hvordan det gode liv ser ud.
 
På lørdag kommer Michael Bidstrup, præst i Nærum Adventistkirke og far til to drenge i teenagealderen. Michael arrangerer ’Spaghetti-gudstjenester' i Nærum og har tidligere besøgt Ringsted Privatskole i forbindelse med den årlige inspirationsuge og vil dele hans tanker med os om:
 
Det gode (familie)liv - fra drøm til virkelighed eller håbet derom.
 
Kan det gode familieliv konkurrere med sportsforeningen, lektierne, karrieren, internettet og drømmen om det gode familieliv?
Er målet for højt eller udfordringerne for store og hvorfor flytter målstregen sig hele tiden?
Michael sælger hverken bøger eller færdigpakkede løsninger, men deler gratis erfaring fra rollen som far, ægtefælle, præst og familierådgiver m.m.
 
Anden del er en gudstjeneste for hele familien, hvor vi åbner en af de bibelske fortællinger og leger med historien både rent fysisk men også med forundring og fordybelse. Kreativiteten får ligeledes frit spil når hænder og de øvrige sanser fortsætter undringen ved de kreative stationer inden vi til sidst slutter med at fejre et måltid sammen.